rawmaterial

อันดับ 1. ชาเขียวไทย เชียงใหม่
ต้นตํารับพ่อเลี้ยงประยงค์

…….สูงขึ้นไปเหนือระดับนํ้าทะเล 1200 เมตร ลึกเข้าไปในผืนป่าธรรมชาติ คือไร่ชาเขียวไทย (Thai Green Tea) ที่เติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์และบริสุทธิ์ ชูช่อยอดอ่อนรับกับแสงแดดที่ส่องลงมาอย่างทั่วถึง และคือแหล่งของวัตถุดิบชั้นเลิศที่เรา ‘ตรา ยอดชา’ เก็บสดแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ มาผ่านกรรมวิธีผสมผสานทั้งแบบเชียงใหม่ดั้งเดิมที่พ่อเลี้ยงประยงค์ได้สอนให้ทําแบบต้นตํารับ กับกรรมวิธีญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อรีดเอาความหอม รสชาติ คุณประโยชน์ของใบเชียวไทยให้ออกมาอย่างเต็มที่

…….แต่เดิมนั้น เราใช้เตาดินเผาที่ปั้นมาจากดินแม่นํ้าปิงอันอุดมไปด้วยสินแร่ธาตุในการอบชา ก่อนจะนํามาผสมผสานกับเครื่องจักรมาตรฐานสูงเพื่อให้สามารถส่งออกต่างประเทศได้ด้วย GMP , HACCP , ISO โดยยึดถือตํารับของพ่อเลี้ยงประยงค์เอาไว้ คือ ทําให้ชาเขียวทุกยอดและทุกใบ ผ่านกรรมวิธีออกซิเดชั่นน้อยๆ เพื่อให้สีเขียวอ่อนในโทนพาสเทลละมุนละไม ให้กลิ่นที่หอมฟุ้งอบอวล รสชาติเข้มลึกทว่านุ่มนวลราวกับดื่มจากยอดอ่อนสดๆขณะทอดสายตามองม่านเมฆสีขาวนวลเย็นฉํ่าลอยอ้อยอิ่งกระทบผิวกาย

…….ชาเขียวไทยสายพันธ์พิเศษอันเป็นส่วนผสมหลักซิกเนเจอร์ของตรา ยอดชานั้น เก็บเกี่ยวได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ทําให้ผลผลิตในแต่ละปีมีมากน้อยไม่เท่ากัน แต่เราก็ไม่ต้องการนําเข้าใบชาหรือใช้ใบชาจากแหล่งอื่น ด้วยเพราะพ่อเลี้ยงประยงค์บอกเสมอว่า กรรมวิธีผลิตสามารถผสมผสานเครื่องจักรสมัยใหม่ได้ แต่ใบชานั้น อันดับ 1. คือเชียงใหม่บ้านเกิดของท่านเท่านั้น และจะต้องเป็นฟาร์มที่ท่านระบุเอาไว้ และใช้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้