…….พ่อเลี้ยงประยงค์ ตระกูลที่หลงใหลในกรรมวิธีการผลิตชาแบบดั้งเดิมแท้ แต่เดิมในอดีตนั้น พ่อเลี้ยงประยงค์จะอบใบชาด้วยเตาดินเผาที่ปั้นมาจากดินแม่นํ้าปิงเพราะเป็นดินที่อุดมไปด้วยสินแร่ธาตุ อบที่ ใจกลางสวนลําไยเชียงใหม่ ใช้ฟืนจากต้นลําไยสุมไฟให้ร้อนระอุ เปิดเตาดินเผาออกมาแต่ละครั้งไอนํ้าสีขาวจะพวยพุ่งออกมาพร้อมกับกลิ่นหอม ยิ่งฤดูดอกลําไยบาน จะหอมทั้งชา หอมทั้งเกสรดอก ลําไยอบอวล.

…….นี่คือกรรมวิธีผลิตเฉพาะตัวของพ่อเลี้ยงประยงค์ ต้นตํารับหนึ่งเดียวที่ชวนให้นึกถึงเมืองเก่านครพิงค์อันสว่างไสวด้วยแสงแดด แม่นํ้าปิง และนํ้าตกสีเงิน การเก็บเกี่ยวใบชาในแต่ละปีจะมีลักษณะความหอมและรสชาติพิเศษ เฉพาะของตัวเองที่ยากจะเลียนแบบ