detail

``เพราะเราตั้งเป้าหมายว่า ยอดชาคาเฟ่
จะต้องสามารถสร้างกระแสเงินสด
ให้กับผู้เป็นเจ้าของสาขาได้อย่างยั่งยืน``

ความยั่งยืนของแฟรนไชส์ยอดชาคาเฟ่และความแตกต่างคืออะไร

1. เราเบลนด์ชากาแฟเอง คั่วอบเองทุกขั้นตอน ไม่ได้ไปสั่งผลิตมาดังเช่นแฟรนไชส์อื่นๆ
2. เราใช้โรงคั่วและโรงงานขนาดใหญ่ของเราเองทั้งในเชียงใหม่ กรุงเทพ ผลิตด้วยมาตรฐานสูงเกรดส่งออก GMP ,HACCP ,ISO
3. เราพัฒนาสูตร ‘กรีนทีลาเต้’ ด้วยเทคนิคการผลิตเดียวกับชาญี่ปุ่น และต้องใช้เครื่องจักรมาตรฐานโรงงานใหญ่เท่านั้นจึงจะทําได้
4. เรามีสินค้าของตัวเอง ตรายอดชา จําหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ และส่งออกต่างประเทศที่ต้องรักษาชื่อเสียงเอาไว้ให้ดีที่สุด

ดังนั้น เราจึงไม่ได้เน้นขยายสาขาที่เร็วและมากเกินไปจนดูแลไม่ทั่วถึง เพราะนั่นอาจหมายถึงผลกระทบที่จะตามมาอีกมากมายต่อทั้งโรงงาน สินค้า และคาเฟ่ที่สํานักใหญ่เป็นเจ้าของเราเอง

ทําไมแฟรนไชส์ 'ยอดชาคาเฟ่' จึงผ่านการพิจารณายาก

เพราะ ‘ความมั่นคงยั่งยืน’ คือหัวใจสําคัญที่เรายึดถือ และความยั่งยืนย่อมมาจากพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจในธุรกิจกาแฟและชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรา ยอดชา ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การขายเท่านั้นแต่เราดูแลไปถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกชากาแฟบนภูเขาสูงของจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืนไปทั้งระบบ เราจึงต้องการ ‘เจ้าของสาขา’ ที่ใส่ใจ เข้าใจ และพร้อมดูแลเกษตรไปพร้อมกับเรา ผ่านการบริหารสาขาคาเฟ่ของตนเองด้วยความรักและเอาใจใส่อย่างแท้จริง

ต้องการกรอกใบสมัครแฟรนไชส์