how to brew

วิธีที่ถูกต้อง

ในการสกัดชาเขียวเชียงใหม่ ตรายอดชา

…….หอมกว่า เข้มกว่า กลมกล่อมและอร่อยกว่าแบบชาเขียวพรีเมี่ยม เนื่องจากชาเขียวเชียงใหม่ (Thai Green Tea) สายพันธ์ที่ใช้ผลิตตรายอดชานั้น เป็นสายพันธ์เฉพาะตัว เก็บเกี่ยวได้เพียงปีละ 1 ครั้ง และการผลิตก็แตกต่างจากชาเขียวทั่วไปในตลาดที่คุณเคยใช้

ดังนั้น เพื่อให้การสกัดชาได้ครบถ้วนทั้ง สีที่สวย กลิ่นที่หอมอโรม่า รสชาติที่พรีเมี่ยม นี่คือวิธีการที่ถูกต้องเมื่อคุณสกัดชาด้วยเครื่องกาแฟสด

สิ่งที่คุณต้องมี

1. เครื่องชงกาแฟสด
2. กระดาษกรองกาแฟวงกลม

ขั้นตอนการสกัดชา ตรา ยอดชา

1. วางกระดาษกรองกาแฟวงกลมลงในก้านชงกาแฟ

1

2. ตักชาตราายอดชาลงไปแค่พอหลวมๆ ห้ามกดให้แน่นเด็ดขาด

2

3. ทําการสกัดชาได้เลยโดยปล่อยให้นํ้าไหลผ่านไม่เกิน 2 นาที

3

4. นําไปรังสรรค์เป็นเมนูพรีเมี่ยมได้ตามต้องการ